Till innehåll på sidan

Yrkesintroduktion

Utbildningen är yrkesinriktad!

Och kan ge dig behörighet till fortsatta studier på programinriktat individuellt val eller ett nationellt yrkesprogram.

Yrkesintroduktion innehåller arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Längden på utbildningen anpassas efter dina förutsättningar och behov.

Dela:
Kategorier: