Till innehåll på sidan

YKB fortbildning

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Därför finns en lag som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.

Lagen innehåller bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset.

Hävdvunna rättigheter

I lagen finns bestämmelser om ”hävdvunna rättigheter”.

Det innebär att förare som har eller har haft körkortsbehörighet D1, D1E, D eller DE utfärdat första gången innan 10 september 2008 eller har eller har haft C1, C1E, C eller CE utfärdat första gången innan 10 september 2009 inte ska gå någon grundutbildning och avlägga prov. De ska istället genomgå en fortbildning. På baksidan av ditt körkort kan du se datum för första utfärdande av körkortsbehörigheten.

Den första fortbildningen

Förare med hävdvunnen rätt som ska gå sin första fortbildning i Sverige, ska ha genomgått fortbildningen

  • innan den 10 september 2015 för persontransporter med fordon som kräver behörighet D1, D1E, D och DE
  • innan den 10 september 2016 för godstransporter med fordon som kräver behörighet C1, C1E, C och CE.

Den som har hävdvunna rättigheter för både gods- och persontransporter (och har både C och D-behörigheter) behöver bara genomgå en fortbildning för ett transportslag. Den som går fortbildning för godstransporter och har både C och D-behörigheter bör gå fortbildningen innan september 2015 för att inte förlora rätten att utföra persontransporter.

Dela: