Till innehåll på sidan

Viktigt att anmäla frånvaro

Rutiner för frånvaro

Frånvaroanmälan ska alltid göras i Skolplattformen Frånvaro/ Närvaro annars riskerar du ogiltig frånvaro.

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig varje dag under den period du är frånvarande. När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

Anmäla frånvaro

Via frånvarosystemet

Via SMS

Via appen Anmäl frånvaro Stockholm

Om du blir sjuk under dagen

Du som blir sjuk under dagen ska i första hand kontakta din mentor. Om du blir frånvarande längre tid än du uppgett till skolan, måste du eller din vårdnadshavare anmäla det i frånvarosystemet varje dag så att din frånvaro blir rätt registrerad.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Vart vänder jag mig om jag får problem med inloggning?

Elever kontaktar elevsupport
020-330 900, samtalet är gratis
elevsupport@edu.stockholm.se
Chatta via Lync med elevsupport@stockholm.se

Vårdnadshavare kontaktar medborgarsupport
08-508 00 508
e-support@stockholm.se

Dela: