Viktigt att anmäla frånvaro

Frånvaroanmälan ska alltid göras i
Skolplattformen Frånvaro/ Närvaro 

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig under den perioden du är frånvarande före klockan 08:30 första sjukdagen. När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

Du som blir sjuk under dagen ska kontakta din mentor. Om du blir frånvarande längre tid än du uppgett till skolan, måste du anmäla det i Skolplattformen Frånvaro/ Närvaro så att din frånvaro blir rätt registrerad.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Information till elever och vårdnadshavare

Hanteringen av frånvaro sköts med hjälp av it-systemet Skolplattformen Frånvaro/ Närvaro.

Inloggning ändras från och med 2017-09-04  på Stockholms transport- och
fordonstekniska gymnasium till Skolplattformen Frånvaro/ Närvaro

Användaren får då automatiskt åtkomst till systemet utifrån vilken roll han/ hon har. (vårdnadshavare, elev, lärare eller annan funktion).

De olika inloggningsalternativ som blir möjliga är utifrån Stadens riktlinjer.

Inloggningsalternativ för elever:

  • Användarnamn och lösenord (samma som till skoldatorn)

Inloggningsalternativ för vårdnadshavare:

  • Bank-id
  • Mobilt bank-id
  • E-leg

Läs mer i guiden för vårdnadshavare.

Vad behöver jag som användare göra?

Om man som användare har sparat den tidigare inloggningsadressen som en favorit eller bokmärke behöver den bytas ut.

Det telefonnummer (0515-XXX) som tidigare kunnat användas för vårdnadshavare att anmäla frånvaro via kommer inte fungera i det nya Frånvaro!

Ev gamla appar som använts av personal och elever kommer inte att fungera.

Däremot finns appen Anmäl frånvaro Stockholm (Stockholm Stad) som kan användas av föräldrar som har sina mobilnummer registrerade i BER.
Vårdnadshavare kan inte själv lägga in eller ändra mobilnummer i systemet, utan det måste gå via skolans BER-administratör.

Elev kan inte själv frånvaroanmäla sig via sms-app.

Vart vänder jag mig om jag får problem med inloggning?

Elever kontaktar elevsupport
020-838 838, samtalet är gratis
elevsupport@stockholm.se
Chatta via Lync med elevsupport@stockholm.se

Vårdnadshavare kontaktar medborgarsupport
08-508 00 508
e-support@stockholm.se

Dela: