Till innehåll på sidan

Vår pedagogik

På STFG är alla elever indelade i basgrupper istället för klasser. En basgrupp leds av basgruppshandledare som också fungerar som mentor. Eftersom undervisningen sker i små grupper får du som elev större möjlighet att bli sedd som individ.

Vi arbetar tillsammans genom att samtala och lyssna på varandra.

All undervisning sker i form av uppdrag, där alla ämnen är integrerade. Det är en metod som ligger nära det som kallas Problembaserat lärande (PBL). Syftet med PBL är att öka elevernas aktivitet och tilltro för det egna lärandet. Ett uppdrag är verklighetsbaserat och hämtad från något som är relaterat till skolans inriktning alltså transport- och fordonsteknik.

Ett uppdrag håller oftast på ungefär 4 veckor. Du blir examinerad i alla ämnen som ingår i projektet. Alla uppgifter i uppdraget betygsätts i enlighet med de generella betygskriterierna som vi har arbetat fram på skolan. Dessa generella betygskriterier följer de riktlinjer från Skolverket som finns uttryckta i form av programmål, kursmål och betygskriterier.

Dela:
Kategorier: