Till innehåll på sidan

Vår idéplattform

Verksamheten bygger vi på en idéplattform, ett samlingsbegrepp för skolans förhållningssätt och värden samt med vilken kvalitet vi ska arbeta.

Vi arbetar målmedvetet för att dokumenten i idéplattformen ska bli levande dokument och implementeras i det dagliga arbetet.

Vi arbetar systematiskt med utvärderingar för att säkerställa att vi arbetar i linje med  idéplattformen.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Verksamheten bygger vi på en idéplattform, ett samlingsbegrepp för skolans förhållningssätt och värden samt med vilken kvalitet vi ska arbeta.