Vår idéplattform

Verksamheten bygger vi på en idéplattform, ett samlingsbegrepp för skolans förhållningssätt och värden samt med vilken kvalitet vi ska arbeta.

Vi arbetar målmedvetet för att dokumenten i idéplattformen ska bli levande dokument och implementeras i det dagliga arbetet.

Vi arbetar systematiskt med utvärderingar för att säkerställa att vi arbetar i linje med  idéplattformen.

Dela:
Kategorier: