Skolfakta

Antal: 14

 • Student 2020

  (uppd. 14/5-20) Inget traditionsenligt studentfirande.

  Denna student blir speciell men vi strävar efter att den även detta år ska präglas av glädje och gemenskap. Betygsutdelning sker onsdag den 3/6 individuellt, olika tider, per klass enligt schema nedan.

 • Info Student 2020

  Stockholms stad ändrar studentfirande på grund av corona-pandemin Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har beslutat om förändringar i studentfirande för årets avgångselever i årskurs 3 i gymnasiet. Ändringarna genomförs för att minska risken för smittspridning av corona-viruset och i enlighet med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

  Det är stor skillnad mellan hur många elever som slutar vid varje skola. Därför kan avslutningen/studentfirandet komma att se olika ut vid olika skolor. Varje skola meddelar sina elever exakt hur man väljer att göra vid den skolan.

 • STFG bygger ut för att möta branschens efterfrågan

  Stockholms stad satsar på Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium (STFG) och bygger nytt för att möta den ökade efterfrågan på yrkesförare och mekaniker med utbildning på framtidens el- och hybridbilar.

  Den 2 februari togs det första spadtaget till en helt ny verkstad och körgård på skolan.

 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Matsedel

  Kalendern är uppdelad i två delar: kalender och matsedel. Om du vill ladda ned och synkronisera dem med kalenderprogrammet i din mobil eller dator har du därmed också möjligheten att välja om du då vill ladda ned båda två eller bara en av dem.

  Kategorier:
 • Kalender

  Kalendern är uppdelad i två delar: kalender och matsedel. Om du vill ladda ned och synkronisera dem med kalenderprogrammet i din mobil eller dator har du därmed också möjligheten att välja om du då vill ladda ned båda två eller bara en av dem.

  Kategorier:
 • Styrdokument

  Här kan du hitta några av de styrdokument som styr och beskriver verksamheten på vår skola.

  Kategorier:
 • Skolans historia

  Stockholms Transport- och Fordonstekniska Gymnasiums tillkomst hösten 2005 var ett politiskt beslut om att förändra och förbättra gymnasieutbildningen i Skärholmens- området.

 • SL-kort

  För att erhålla ett SL-terminskort måste avståndet mellan hemmet och skolan vara minst sex kilometer. Med hem avses elevens folkbokföringsadress. Avståndet avser gångväg som plogas och är belyst.

  Kategorier:
 • Vår pedagogik

  På STFG är alla elever indelade i basgrupper istället för klasser. En basgrupp leds av basgruppshandledare som också fungerar som mentor. Eftersom undervisningen sker i

  Kategorier: