Elevhälsa

Antal: 1

  • Elevhälsa

    Elevhälsan
    Nu är informationen kring elevhälsa utbyggd och anpassad till elever och deras vårdnadshavare. Att arbeta förebyggande och underlätta för eleverna att nå skolans mål och utvecklas är elevhälsans uppdrag.