SL-kort

Antal: 1

  • SL-kort

    För att erhålla ett SL-terminskort måste avståndet mellan hemmet och skolan vara minst sex kilometer. Med hem avses elevens folkbokföringsadress. Avståndet avser gångväg som plogas och är belyst.

    Kategorier: