Nationella program

Antal: 2

 • Nationella program

  Det finns totalt 18 nationella gymnasieprogram

  Varje program pågår under 3 år och består av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar och gymnasiearbete.

  Kategorier:
 • Utbildningar

  På Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium erbjuder vi fyra inriktningar 
  och två introduktionsprogram samt ett gymnasiesärprogram.

  Kategorier: