Till innehåll på sidan

Studieekonomi

Studiebidrag

Du som är född 1991 eller tidigare måste själv ansöka om studiemedel för att få studiebidrag. Du går då in på www.csn.se där instruktioner finns. Det går inte att söka på pappersblankett. Kontakta skolans kurator eller CSN (tel: 0771 276 000) om du har frågor om hur du skall göra.

Extra tillägg

Behöver du och din familj mer pengar än studiebidraget?
Då kan du ansöka om extra tillägg.

  • Det finns några villkor för att du ska kunna få extra tillägg:
  • Du och din familj har en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt mellan den 1 juli och den 30 juni.
  • Du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
  • Du studerar på heltid.
  • Du går en utbildning som ger rätt till extra tillägg.

Som inkomst räknas lön, a-kassa, föräldrapenning, sjukpenning, pension, aktivitetsersättning från Försäkringskassan, inkomster från eget företag, ränta,
aktieutdelning..

Första utbetalning av studiemedel är 30 september.

Från 1 januari 2012 gäller nya regler för utbetalning av studiebidrag i samband med otillåten frånvaro, mer information från CSN.

Dela: