Till innehåll på sidan

SL-kort

För att erhålla ett SL-terminskort måste avståndet mellan hemmet och skolan vara minst sex kilometer. Med hem avses elevens folkbokföringsadress. Avståndet avser gångväg som plogas och är belyst. Detta gäller fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Kortet är giltigt mellan klockan 04.30 och 19.00, måndag till fredag. Korten delas ut i samband med skolstart. Borttappat eller stulet kort ersätts ej av skolan.

För att mäta avståndet mellan skolan och hemmet används kartfunktionerna på www.google.se.

Elever som går förlängd studietid

  • Eleven ska vara under 20 år
  • Eleven ska ha mer än sex kilometer till skolan
  • Eleven ska bedömas vara heltidsstuderande
Dela:
Kategorier: