Till innehåll på sidan

Programinriktat individuellt val

Utbildningen är för dig som vill komma in på ett nationellt yrkesprogram!

Du kan läsa kurser från ett yrkesprogram och ha arbetsplatsförlagt lärande. För att vara behörig till programinriktat individuellt val måste du ha godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen
  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Längden på utbildningen anpassas efter dina förutsättningar och behov.

Dela:
Kategorier: