Till innehåll på sidan

Ordningsregler

För att ge alla de bästa förutsättningar att lyckas i sina studier och ges möjlighet att trivas i en trygg miljö gäller följande:

  • Alla ansvarar för att vara aktsam om skolans lokaler och inventarier.
  • Besök till skolan ska alltid anmälas till rektor och besökande skall bära besöksbricka.
  • Fusk och plagiat är strängt förbjudet.
  • Ingen mat eller fikabröd i undervisningslokaler eller i fordon som används i utbildningen.
  • Kränkande behandling accepteras inte.
  • Om elev uppträder olämpligt eller störande har läraren rätt att utvisa denna från lektionsalen.
  • Säkerhet- och ordningsföreskrifter ska följas.
  • Vid sen ankomst avgör läraren om och när det är lämpligt att släppa in eleven.
     

Personalen STFG

Dela: