Om skolan

Vi erbjuder moderna och välutrustade lokaler, som tillsammans med våra kunniga och motiverade lärare ger dig en fordonsteknisk utbildning i världsklass.

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium startade hösten 2005. Skolan fanns då bara i Skärholmen, men hösten 2007 öppnade vi upp den nya enheten i Lindvreten.


STFG är först ut i Stockholm med att bli 
MBC-certifierad

Motorbranschen kännetecknas av en snabb teknisk utveckling. 

För att möta motorbranschens rekryteringsbehov måste utbildningen vara kvalitativ och därigenom attraktiv. Det blir den genom Motorbranschcollege.
Motorbranschcollege är ett kvalitetssystem som riktar sig mot särskilt utvalda gymnasieskolor som tillhandahåller utbildningar mot motorbranschens yrken.
Genom att initiera och stärka samverkan mellan gymnasieskolor och företag i motorbranschen vill vi höja utbildningskvaliteten.

På ett Motorbranschcollege läggs stor vikt på ett nära och strukturerat samarbete mellan skola, företag och bransch.
Företagens engagemang är cen­tralt, eftersom det är genom ett starkt stöd från motorbranschens företag som skolan får rätt verktyg för att kunna erbjuda eleverna en relevant utbildning för arbetslivets behov.

För att bli ett Motorbranschcollege ska gymnasieskolans fordonstekniska utbildning möta sex kriterier, som säkerställer utbildningens kvalitet gentemot elever och arbetsmarknaden.

Kriterierna omfattar:

  • en säkrad kompetensförsörjning
  • en stärkt samverkan mellan skolan och branschen
  • kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • en god kompetensutveckling av yrkeslärarna
  • ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Bakom Motorbranschcollege står Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall


Samarbetspartners

Vår skola samarbetar med företag och stora aktörer som t.ex.

 

 

Dela: