Till innehåll på sidan

Nationella program

Det finns totalt 18 nationella gymnasieprogram

Varje program pågår under 3 år och består av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar och gymnasiearbete.

Varje nationellt gymnasieprogram innefattar nio gymnasiegemensamma ämnen:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andra språk
 • religionskunskap 

På Naturvetenskapsprogrammet ersätts naturkunskap med karaktärsämnena:

 • biologi
 • fysik
 • kemi

På Teknikprogrammet ersätts naturkunskap med karaktärsämnena fysik och kemi.

Varje nationellt gymnasieprogram innefattar också:

 • Ett antal karaktärsämnen som är specifika för det program som valts.
 • Examensarbete.
 • Arbetsförlagt lärande, APL, på yrkesprogrammen.

De olika gymnasieprogrammen kan antingen vara yrkesprogram eller högskoleförberedande program.
Ett yrkesprogram kan även genomföras som gymnasial lärlingsutbildning.

__________________________

Texten är hämtad från Skolverket

Dela: