Lastbilsförarutbildning

Regional yrkesförarutbildning mot godstransporter

Syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, säkert och kvalitets- och miljömedvetet sätt. Studierna ska även stimulera till ett fortsatt lärande. Utbildningen ger möjlighet att pröva enligt Vägverkets krav för körkortsbehörighet C eller CE och yrkeskompetens för godstransporter.

Utbildningen bedrivs i STFG:s (Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium) lokaler i Lindvreten, Kungens Kurva.
Kompetent och engagerad personal kommer att göra allt för att dina studier ska leda dig till ditt personliga mål.

För mer info om lastbilsföraryrket se: www.lastbilsforare.se

Utbildningstid och innehåll

vt-19 (CE) 33 veckor 850 poäng
Kursstart regional lastbilsförarutbildning:
för godstransporter (lastbil) är, 18 mars 2019.
Sista ansökningsdag 20 januari 2019*.

Kurstart Stockholms stad komvux:
för godstransporter (lastbil) är, 18 mars 2019.
Sista ansökningsdag 20 januari 2019*.

*) reservation för ev. ändringar.
Utbildningen startar under förutsättning av erforderliga beslut från statliga myndigheter.

Kurser:    
Kurskod Kursnamn Poäng
KGYORI11b Validering 50
TRAYRK1 Yrkestrafik - Vux 300
GOSGOD0 Godstrafik 200
GODGOD1 Godshantering – Vux 100
TRAFOR0 Fordonskombinationer – godstransporter 200
  Totalt: 850

Sammanlagd poäng 850 (CE)

Arbetsplatsförlagd lärande (APL)
Praktik ingår i utbildningen. Praktikperioderna är fördelade under utbildningstiden.

Anmälan görs på särskild blankett som skickas till oss.
För mer information och anmälningsblankett se nedan i respektive länk.


Behörighetskrav

 • Du ska vara 21 år eller äldre.
 • Slutförd sista årskurs i grundskolan och godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk grundläggande del 4 (GRNSVAD del 4), samt goda kunskaper i engelska och matematik, eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.

Test kan göras hos vuxenutbildningen i din hemkommun om dokument saknas.

 • Sökande ska dessutom inneha svenskt körkort med behörighet B, eller körkort med motsvarande behörighet utfärdat i annan EES-stat,
 • samt kunna uppvisa av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för körkortsbehörighet CE.
 • Goda färdigheter att framföra personbil med manuell växellåda

Vid antagning till utbildningen tas hänsyn till de sökandes anställningsbarhet.

Det innebär att de som står längst från arbetsmarknaden tas i första hand in till utbildningen.

Om det är fler sökande än antal platser ges arbetssökande förtur, du bör därför bifoga intyg från arbetsförmedlingen som styrker att du är arbetssökande.

Validering
Före utbildningsstart kommer det anordnas en dag för information och validering, där kommer din körförmåga och ditt uppträdande i trafiken att valideras i personbil, detta görs av STFG: s transportlärare. Slutlig antagning sker efter validering.


Körkortstillstånd för högre-behörighet
Ansökningsblankett för körkortstillstånd via Internet på Körkortsportalen
under fliken E-tjänster www.korkortsportalen.se/e-tjanster/
Transportstyrelsens kundtjänst kan svara på frågor: Tel 0771-81 81 81

OBS! Du bör ansöka om körkortstillstånd så snart som möjligt.


Kostnader som den studerande betalar själv

 • Läkarintyg
 • Avgift teoriprov
 • Körkortstillstånd
 • Avgift körprov
 • Digitalt förarkort
 • YKB-prov
 • YKB-kort
 • Studiematerial
 • Varselkläder med reflex
 • Skyddsskor

Ca 5 000 kr.

Körkortstillstånd uppvisas först vid kursstart.
För ytterligare information om handlingar för körkortstillstånd se körkortsportalen.se


Så här ansöker du till utbildningen

Ansökningsblanketten finner du nedan

För att kunna söka till den regionala yrkesförarutbildningen måste du vara skriven i någon av de nedanstående samverkande kommunerna.

Stockholms stad Täby kommun Botkyrka kommun
Danderyds kommun Haninge kommun Huddinge kommun
Nacka kommun Nynäshamns kommun Salems kommun
Solna kommun Södertälje kommun Tyresö kommmun
Vallentuna kommun Vaxholms kommun Värmdö kommun
Österåker kommun    

 

 

Handlingar som ska bifogas ansökan:
Grundskolebetyg eller motsvarande och kopia på B-körkort (fram & baksida)

Alternativt

betyg i svenska som andra språk grund (del 4)
kopia på B-körkort (fram & baksida)
meriterande är betyg i engelska och matematik

Om inte ovanstående handlingar bifogas ansökan så behandlas inte ansökan.

Ansökan/anmälningsblankett och betyg samt kopia på körkort.
Skickar ni till:

Yrkesförarutbildning
Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium
Kungens Kurvaleden 4
141 75 Kungens Kurva


Ansökningsblankett regional yrkesförarutbildning (CE)
(är tillgänglig 16 oktober - 20 januari 2019)

Du som är folkbokförd i Stockholms stad kan söka direkt genom Stockholms stads vuxenutbildnings webbkatalog.

Om du är skriven i en annan kommun än någon av de samverkande lämnar du din ansökan tillsammans med kopia på slutbetyg från grundskolan och kopia på B-körkort till vuxenutbildningen i din hemkommun. 
Hemkommunen fattar beslut om de vill upphandla en utbildningsplats.

OBS! 
Ansökan kan göras tidigast i 16 oktober! 
Du ansöker genom Stockholms stads vuxenutbildnings webbkatalog.
https://komvux.stockholm.se/vux/Vux/CoursePackages

Frågor om studiemedel
Kontakta CSN: Telefon: 0771-276 000, måndag till fredag 8.00 – 16.30.
Hemsida: http://www.csn.se/

 

Dela: