Till innehåll på sidan

Gymnasiesärskola

I Gymnasiesärskolan på STFG får eleverna en god grund för att studera vidare, söka arbete och aktivt kunna delta i samhällslivet.

Dessutom ger Gymnasiesärskolan möjlighet till personlig utveckling.

Utbildningen ska stimulera social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Därför är gymnasiesärskolan mycket flexibel så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Dela: