Till innehåll på sidan

Fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program där du efter avslutat program ska ha kunskaper för arbete med till exempel fordonsvård, lagerhållning och godshantering.

Utbildningen ska utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fordonsvård och godshantering.

Arbetsuppgifter inom yrkesområdet är till exempel rekonditionering av fordon, däckbyte, biltvätt, godshantering, lagerhållning samt fordons- och maskinreparationer. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om fordon, logistik och service.

Vidare ska utbildningen utveckla din förmåga att välja och använda verktyg, material och metoder för att utföra arbetsuppgifter och arbetsmoment med hänsyn till kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi.

Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du fördjupade yrkeskunskaper och inblick i yrkeskulturen och yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Kursplan
Programgemensamma ämnen
Fordonsbranschen
Fordonsteknik 1
Godshantering 1

Programfördjupande ämnen
Fordonsteknik 2
Fordonsteknik 3
Rekonditionering 1
Hjulutrustningsteknik 1
Idrott och Hälsa 2
Fordonsvård – Personbil

Dela: