Till innehåll på sidan

Elevhälsan

Nu är informationen kring elevhälsa utbyggd och anpassad till elever och deras vårdnadshavare. Att arbeta förebyggande och underlätta för eleverna att nå skolans mål och utvecklas är elevhälsans uppdrag.

Elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns ett elevhälsoteam. I teamet finns till exempel specialpedagog, kurator, skolsköterska, läkare och psykolog.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Förebygga och underlätta
Att arbeta förebyggande och med elevernas hälsa är elevhälsans främsta uppdrag, enligt skollagen. Om eleven är sjuk eller behöver vård ska denne i stället vända sig till sin vårdcentral eller husläkare.

stockholm.se/elevhalsa kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få information.

Information är uppbyggd kring dessa kategorier:

  • Hälsa
  • Psykisk hälsa
  • Trygghet och studiero
  • Verksamhet och stöd
  • Relationer
  • Det här är elevhälsa

Länk: http://www.stockholm.se/elevhalsa


Kontaktuppgifter till vår skolsköterska och kurator.

Skolsköterska: Vanja Sidell
 

Arbetar 1 dag/vecka (måndagar).

I gymnasiet finns inga obligatoriska undersökningar, men vi arbetar förebyggande och rådgivande så att eleven/eleverna ska få en så bra skolsituation som möjligt.

Kontakta mig om ni har några frågor.
Vanja Sidell
Skolsköterska
Tfn. 08 508 42 714

E-mail: @extern.stockholm.se

Skolkurator: Pia Stenberg
 

Arbetar 1 dag/vecka (onsdagar).

Kontakta mig om ni har frågor.
Pia Stenberg
Kurator
Tfn. 08 508 42 726
E-post: pia.stenberg@stockholm.se

 

Dela: