Bussförarutbildning

Regional yrkesförarutbildning mot persontransporter

Syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, säkert och kvalitets- och miljömedvetet sätt. Studierna ska även stimulera till ett fortsatt lärande. Utbildningen ger möjlighet att pröva enligt Vägverkets krav för körkortsbehörighet D och yrkeskompetens för persontransporter.

Utbildningen bedrivs i STFG:s (Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium) lokaler i Lindvreten, Kungens Kurva.
Kompetent och engagerad personal kommer att göra allt för att dina studier ska leda dig till ditt personliga mål.

För mer info om bussföraryrket se: www.bussforare.nu
www.facebook.com/bussforare

Utbildningstid och innehåll

Kurstart regional yrkesvux:
för persontransporter (buss) är, 8 januari 2018.
Sista ansökningsdag 3 december 2017.

Kurstart Stockholms stad komvux:
för persontransporter (buss) är,  8 januari 2018.
Sista ansökningsdag 12 november 2017.

Utbildningen startar under förutsättning av erforderliga beslut från statliga myndigheter.

Kurser:    
Kurskod Kursnamn Poäng
KGYORI11b Orienteringskurs, validering 50
TRAYRK1 Yrkestrafik - Vux 300
PESPER1 Persontrafik - Vux 200
  Totalt: 550

 

Anmälan görs på särskild blankett som skickas till oss.
För mer information och anmälningsblankett se nedan i respektive länk.


Behörighetskrav

 • Du ska vara 24 år eller äldre.
 • Slutförd sista årskurs i grundskolan och godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk grundläggande del 4 (GRNSVAD del 4), engelska och matematik, eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.

Test kan göras hos vuxenutbildningen på Rosenlundsgatan 52 på Södermalm om dokument saknas.

 • Sökande ska dessutom inneha svenskt körkort med behörighet B, eller körkort med motsvarande behörighet utfärdat i annan EES-stat,
 • samt kunna uppvisa av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för körkortsbehörighet D.
 • Goda färdigheter att framföra personbil med manuell växellåda

Vid antagning till utbildningen tas hänsyn till de sökandes anställningsbarhet.

Det innebär att de som står längst från arbetsmarknaden tas i första hand in till utbildningen.

Om det är fler sökande än antal platser ges arbetssökande förtur, du bör därför bifoga intyg från arbetsförmedlingen som styrker att du är arbetssökande.

Validering
Före utbildningsstart kommer det anordnas en dag för information och validering, där kommer din körförmåga och ditt uppträdande i trafiken att valideras i personbil, detta görs av STFG: s transportlärare. Slutlig antagning sker efter validering.


Körkortstillstånd för högre-behörighet
Ansökningsblankett för körkortstillstånd via Internet på Körkortsportalen
under fliken E-tjänster www.korkortsportalen.se/e-tjanster/
Transportstyrelsens kundtjänst kan svara på frågor: Tel 0771-81 81 81

OBS! Du bör ansöka om körkortstillstånd så snart som möjligt.


Kostnader som den studerande betalar själv

 • Läkarintyg
 • Avgift teoriprov
 • Körkortstillstånd
 • Avgift körprov
 • Digitalt förarkort
 • YKB-prov
 • YKB-kort
 • Studiematerial

Ca 5 000 kr.

Körkortstillstånd uppvisas först vid kursstart.
För ytterligare information om handlingar för körkortstillstånd se körkortsportalen.se


Så här ansöker du till utbildningen

Ansökningsblanketten finner du nedan.

För att kunna söka till den regionala yrkesförarutbildningen måste du vara skriven i någon av de nedanstående samverkande kommunerna.

Haninge kommun Österåkers kommun Nynäshamns kommun
Huddinge kommun Stockholms kommun Botkyrka kommun
Solna kommun Salems kommun Värmdö kommun
Danderyds kommun Vaxholms kommun Nacka kommmun
Vallentuna kommun Täby kommun Tyresö kommun

 

Handlingar som ska bifogas ansökan:
Grundskolebetyg eller motsvarande och kopia på B-körkort (fram & baksida)

Alternativt

 • betyg i svenska som andra språk grund (del 4)
 • betyg i engelska
 • betyg i matematik
 • kopia på B-körkort (fram & baksida)

Om inte ovanstående handlingar bifogas ansökan så behandlas inte ansökan.

Ansökan/anmälningsblankett och betyg samt kopia på körkort.
Skickar ni till:

Yrkesförarutbildning
Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium
Kungens Kurvaleden 4
141 75 Kungens Kurva

Ansökningsblankett regional yrkesförarutbildning
(är tillgänglig mellan 2 oktober - 3 december 2017) 


Du som är folkbokförd i Stockholms stad kan söka direkt genom Stockholms stads vuxenutbildnings webbkatalog.

Om du är skriven i en annan kommun än någon av de samverkande lämnar du din ansökan tillsammans med kopia på slutbetyg från grundskolan och kopia på B-körkort till vuxenutbildningen i din hemkommun. 
Hemkommunen fattar beslut om de vill upphandla en utbildningsplats.

OBS!
Ansökningstiden har gått ut!
Du ansöker genom Stockholms stads vuxenutbildnings webbkatalog.
https://komvux.stockholm.se/vux/Vux/CoursePackages

Frågor om studiemedel
Kontakta CSN: Telefon: 0771-276 000, måndag till fredag 8.00 – 16.30.
Hemsida: http://www.csn.se/

Dela: