ADR Grundkurs

Syftet med utbildningen är att ge dig de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera farligt gods på ett säkert sätt och ger kunskaper om hur man skyddar sig själv och omgivningen mot de risker som kan finnas i samband med dessa transporter.

Farligt gods är föremål och ämnen som på grund av sina fysikaliska eller kemiska egenskaper kan orsaka skador. Farligt gods kan till exempel vara explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. ADR står för bestämmelserna för transport av farligt gods på väg och i terräng, gäller i Europa.

Kursen ADR Grundutbildning ger dig kunskaper om följande:

  • Vad är farligt gods, risker
  • Internationella transporter
  • Klassindelning och märkning av fordon
  • Miljöfarligt avfall
  • Krav på fordon, fordonsutrustning
  • Transporthandlingar
  • Brandövning och första hjälpen
  • Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser

Läs mer om transport av farligt gods på: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kurstillfällen ADR grundkurs, ht 2017

vt 2017  
v48 fre 1 dec  - Sön 3 dec
       

 

Du kommer att få en bokningsbekräftelse med bl.a. delkurs, datum, tid och plats till den e-postadress du har anmält dig till.

För att kursstart ska ske, krävs ett antal deltagare.
Vi förbehåller oss rätten att vid för få anmälningar ställa in annonserad kursstart.
Uteblivet deltagande utan anmälan senast 24 timmar innan - hela delkursavgiften debiteras.

Boka tid i Kungens Kurva

 


 

 

Dela: