Till innehåll på sidan

35 timmars YKB-fortbildning för yrkesförare av godstransporter

I Sverige måste förare genomgå den första fortbildningen inom sju år från det att lagen började tillämpas, det vill säga senast den 10 september 2016 för godstransporter med tung lastbil(behörighet C1 C1E, C och CE).

Därefter ska föraren gå en fortbildning vart femte år.

Fortbildningens huvudmål och syfte är att säkra förarnas kvalifikationer som är nödvändiga för en professionell yrkesförare. Förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet och minska miljöbelastningen.

Kurstillfällen YKB fortbildning, vår och höst 2020

vt 2020  
v10 Lör 7 mars delkurs 1 Inställd pga. för få deltagare
v14 Lör 4 april delkurs 2 Inställd pga. för få deltagare
v19 Lör 9 maj delkurs 3 Inställd pga. för få deltagare

 
ht 2020  
v34 Lör 22 augusti delkurs 4 Inställd pga. för få deltagare

 

OBS! Du måste anmäla dig till varje delkurs.

Du kommer att få en bokningsbekräftelse med bl.a. delkurs, datum, tid och plats till den e-postadress du har anmält dig till.

För att kursstart ska ske, krävs ett antal deltagare.
Vi förbehåller oss rätten att vid för få anmälningar ställa in annonserad kursstart.
Uteblivet deltagande utan anmälan senast 24 timmar innan - hela delkursavgiften debiteras.

Boka tid i Kungens Kurva


Hela fortbildningen omfattar 35 timmar och delas upp i fem delkurser om minst 7 timmar vardera. Kurstiden för varje modul är från 08:00-16:00, lunch och rast ingår.

  1. Sparsam körning
  2. Godstransporter
  3. Lagar och bestämmelser
  4. Ergonomi och hälsa
  5. Trafisäkerhet och kundfokus

Målgrupp: Yrkesförare som kör tung lastbil behörighet C/CE.

Efter att du har genomgått 35 timmars fortbildning utfärdar Transportstyrelsen ett yrkeskompetensbevis.

Du behöver inte avlägga något prov i samband med fortbildningen.
Efter avslutad delkurs utfärdas intyg till kursdeltagaren men först efter att hela utbildningen är genomförd (alla fem delkurser) erhålls yrkeskompetensbeviset.

Avgift per delkurs: 1690 kr, exkl moms, faktureras i efterhand.
Kursmaterial, kaffe och enklare lunch ingår i avgiften.

Kursinnehåll:

Delkurs 1, Sparsam körning
Målet med delkursen är att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna optimera bränsleförbrukningen och utveckla ett säkert och miljöriktigt körsätt.
Innehåll: Den bakomliggande tekniken, energiflödet från bränsletank till hjul och förarens möjlighet att påverka bränsleförbrukningen.

Delkurs 2 , Godstransporter
Målet med delkursen är att deltagaren skall få kunskap i de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring och känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.
Innehåll: Hjälpmedel vid lastning och lossning, lastsäkring, laglig last.

Delkurs 3, Lagar och bestämmelser
Målet med delkursen är att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelser för gods och transport.
Innehåll: Kör- och vilotider i och utanför Sverige, kontroll av fordon och last, yrkesmässig trafik och farligt gods.

Delkurs 4, Ergonomi och hälsa
Målet med kursen är att deltagaren efter genomförd kurs bättre skall kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.
Innehåll: Stress, sömn, kost, droger, ergonomi, hot och våld, första hjälpen.

Delkurs 5, Trafiksäkerhet och kundfokus
Målet med kursen är att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursen skall också öka medvetenheten om den egna yrkesrollen och vikten av bemötande och kundfokus.
Innehåll Trafiksäkerhet, brand, förarens uppträdande, yrkesrollen samt kundfokus.

Företagsanpassad YKB

Vi skräddarsyr YKB-utbildning för företag.
Vill ni genomföra utbildningen i egna lokaler kontakta oss.
Kontakta oss gärna för diskussion om genomförande och offert.

För mer information kontakta:
Lars Dowert telefon: 08 508 42 701, e-post: lars.dowert@edu.stockholm.se

 

 

Dela:
Kategorier: