Viktigt att anmäla frånvaro

Frånvaroanmälan ska alltid göras i Skola24

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig under den perioden du är frånvarande före klockan 08:30 första sjukdagen. När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

Du som blir sjuk under dagen ska kontakta din mentor. Om du blir frånvarande längre tid än du uppgett till skolan, måste du anmäla det i Skola24 så att din frånvaro blir rätt registrerad.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Information till elever och vårdnadshavare

Hanteringen av frånvaro sköts med hjälp av it-systemet Skola24 på
samtliga kommunala gymnasieskolor sedan HT2014.

Inloggning till Skola24 är ändrat från och med
2015-03-02  på Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium
till skola24.stockholm.se (ej www)

De olika inloggningsalternativ som blir möjliga är utifrån Stadens riktlinjer.
Inloggningsalternativ för elever.

- Användarnamn och lösenord (samma som till skoldatorn)

Inloggningsalternativ för vårdnadshavare
- Bank-id
- Mobilt bank-id
- E-leg

Läs mer i guiden för vårdnadshavare i menyn till höger.

Vad behöver jag som användare göra?

Om man som användare har sparat den tidigare inloggningsadressen som en favorit eller bokmärke behöver den bytas ut.

Vart vänder jag mig om jag får problem med inloggning?

Elever kontaktar elevsupport
020-838 838, samtalet är gratis
elevsupport@stockholm.se
Chatta via Lync med elevsupport@stockholm.se

Vårdnadshavare kontaktar medborgarsupport
08-508 00 508
e-support@stockholm.se

Dela: