Skolfakta

Antal: 9

 • Matsedel

  Kalendern är uppdelad i två delar: kalender och matsedel. Om du vill ladda ned och synkronisera dem med kalenderprogrammet i din mobil eller dator har du därmed också möjligheten att välja om du då vill ladda ned båda två eller bara en av dem.

  Kategorier:
 • Kalender

  Kalendern är uppdelad i två delar: kalender och matsedel. Om du vill ladda ned och synkronisera dem med kalenderprogrammet i din mobil eller dator har du därmed också möjligheten att välja om du då vill ladda ned båda två eller bara en av dem.

  Kategorier:
 • Styrdokument

  Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler. Här kan du hitta några av de styrdokument som styr och beskriver verksamheten på vår skola.

  Kategorier:
 • Skolans historia

  Stockholms Transport- och Fordonstekniska Gymnasiums tillkomst hösten 2005 var ett politiskt beslut om att förändra och förbättra gymnasieutbildningen i Skärholmens- området.

 • SL-kort

  För att erhålla ett SL-terminskort måste avståndet mellan hemmet och skolan vara minst sex kilometer. Med hem avses elevens folkbokföringsadress. Avståndet avser gångväg som plogas och är belyst.

  Kategorier:
 • Vår pedagogik

  På STFG är alla elever indelade i basgrupper istället för klasser. En basgrupp leds av basgruppshandledare som också fungerar som mentor. Eftersom undervisningen sker i

  Kategorier: